Ceny účetních služeb jsou koncipovány po konkrétnějším seznámení s objemem zpracovávaných dokladů, kdy bude dohodnuta oboustranně přijatelná paušální nebo položková částka vycházející ze stávajících „cenových podmínek služeb“ garantovaná po celou dobu následujícího účetního období.