Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
 • Daňová evidence

  • Kontrola formální správnosti účetních dokladů
  • Evidence dokladů v souladu s platnými účetními předpisy
  • Tvorba potřebných interních dokladů (např. cestovní náhrady, odpisy,atd.)
  • Vedení deníku daňových příjmů a výdajů
  • Vedení knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy
  • Evidence hmotného i nehmotného majetku
  • Skladová evidence
  • Zpracování daňových přiznání v průběhu roku (DPH měsíční, čtvrtletní plátce)
  • Zpracování roční účetní závěrky v daňové evidenci
  • Zpracování daňových přiznání po uplynutí účetního období (daň z příjmu, silniční daň, atd.)
  • Zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
  • Zpracování statistických výkazů
  • Optimalizace daňové povinnosti v průběhu roku