Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
  • Daňový servis

    • Zpracování všech typů daňových přiznání (daň z příjmů FO a PO, přiznání k dani z přidané hodnoty, silniční daň, a pod.)
    • Optimalizace daňové povinnosti
    • Asistence v průběhu daňové kontroly
    • Zastoupení při jednáních s úřady na základě plné moci