Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
  • Outsourcing

    • Nabízíme externí vedení celého účetnictví, tzn. přes mzdovou agendu, platby veškerých závazků, řízení pohledávek, daně až po všeobecné administrativní úkoly
    • Podstatnou výhodou outsourcingu je jistě skutečnost, že nakupujete pouze takové množství služeb, které potřebujete. Nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění účetních, jejich dovolenou či prostoje. Nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, při změnách v legislativě dokupovat upgrady a platit svým účetním školící programy.
    • Outsourcing nepřináší pouze redukci nákladů. Díky specializaci jsme schopni dosáhnout vyšší kvality a potřebné odborné úrovně, což přináší v převážné většině optimalizaci daňové povinnosti.
    • Věnujte se naplno svému podnikání a starosti s účetnictvím přenechte na nás.