Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
 • Doplňková činnost

  • Zastupování při kontrolách z úřadů
  • Zpracování statistických výkazů
  • Provádění inventarizací
  • Kontrola účetnictví, které si podnikatel vede sám
  • Zpětné účtování, rekonstrukce účetnictví
  • Optimalizace daňové povinnosti
  • Zpracování vnitropodnikových směrnic
  • Sestavování různých smluv (Smlouva o sdružení, Smlouva o dílo,…)